1. Tiếp nhận yêu cầu

Các bạn gửi thông tin và yêu cầu về đề tài sang địa chỉ mail : ttcd.group@gmail.com

2. Gửi báo giá luận văn

Sau khi nhận yêu cầu về đề tài thì giảng viên Tri thức cộng đồng sẽ xem xét và báo giá chính xác đến bạn qua mail.

3. Tiến hành viết

Quá trình viết luận văn sẽ được tiến hành và hoàn thành trước thời điểm bạn yêu cầu từ 3-7 ngày.

4. Sửa lỗi theo yêu cầu

Tri thức cộng đồng sẽ chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu của bạn và giảng viên.

5. Edit và hoàn thiện

Tri thức cộng đồng sẽ chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu của bạn và giảng viên.